Oprava sesunutého svahu D1

Došlo k odkopání svahu a následného zásypu lomovým kamenem a frakcí 0-300, který zabrání dalšímu sesouvání. Celkem bylo odvezeno a navezeno 55 osmikol. 

Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1Oprava sesunutého svahu D1