Únikové východy z protihlukové stěny

Musí se zajistit únikové východy pro cestující při havárii a k tomu slouží lávky a únikové schodiště.

Únikové východy z protihlukové stěnyÚnikové východy z protihlukové stěny