Demolice Rodinného Domu

V roce 2019 jsme demolovali rodinný dům, kde se nejdříve odstranila krytina a následně byl dům opatrně zdemolován. Suť jsme naložili na nákladní automobili a převezli na skládku.

Demolice Rodinného DomuDemolice Rodinného DomuDemolice Rodinného DomuDemolice Rodinného DomuDemolice Rodinného Domu