Výstavba protihlukových stěn v Přerově

Začala přestavba železničního uzlu Přerov 

Koncepce kolejiště ve výhybně Dluhonice vychází ze souběhu dvou dvoukolejných tratí, od Přerova a od Prosenic, při dodržení jejich přímého pokračování čtyřmi hlavními dopravními kolejemi. Zajištěny tak budou současné vjezdy i odjezdy na kolejovém rozvětvení na Přerov do všech směrů. V navrhovaném stavu bude mít výhybna celkem sedm dopravních kolejí, rychlost vlaků jedoucích v přímém směru se zvýší až na 130 km/h. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce obou kolejí mezi Přerovem a Prosenicemi. Po dokončení prací dojde zde i na dalších mezistaničních úsecích ke zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h.

V rámci stavby vznikne v místech rušených železničních přejezdů jedna novostavba silničního nadjezdu a dvě lávky pro pěší. K novému silničnímu nadjezdu bude vybudovaná přeložka silnice. Provede se také přestavba silničního nadjezdu s jeho novým umístěním a úpravy na stávajících dvou silničních nadjezdech. Postaví se rovněž protihlukové stěny, které významně sníží hladinu hluku na území Přerova včetně jeho místní části Dluhonice.

Celkové investiční náklady akce s názvem Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba činí 3 792 404 074 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Základní informace:

Název: Zst. Přerov

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: společnost Přerov: EUROVIA CS, Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha.

Doba realizace: 01/2020 - 12/2022

Usazovací Drážka Pro Sokl, Příprava pro pilotáž a OBSYPÁNÍ Panelů

Výstavba Protihlukové Stěny Na Železnici / 4K

Obsypávání Protihlukové Stěny a Příprava Pláně pro PILOTÁŽ / 4K

Stavění Sloupů, Úklid Vývrtku, Betonování Pilot!!

Pomáhám Vrtačkám Převážet PAŽNICE?!! Zasypáváme Koleje Pro Průjezd

Rozložíme Jeřáby a JDEME Stavět Panely?! Úpravy Pro Jeřáb a Skládání Stěny

Odkopání Zasypané Roury v Potůčku a Úpravy Kolem Pěší Lávky / 4K